افتتاح موکسی ناین ایران – Moxi9.ir

اتحاد همگرا در سازمان یعنی موفقیت

موکسی ناین ایران راهکاری برای مدیریت دانش ، تیم سازی ، شبکه سازی سازمانی و باشگاه مشتریان

 

امکانات بینظیر ما سازمان شما را تا ۲ برابر انتظار خودتان ارتقا خواهد داد

موکسی ناین ایران فقط به مدت دو ماه از ابتدای آذرماه ۹۳ به مشتریان پیشنهاد استثنایی «۶ ماه استفاده رایگان» را ارائه می نماید

 

شما می توانید سایت خود را به روی هاست خود یا فضای رایانش ابری ما راه اندازه نمایید