پرتال صنفی – پرتال اصناف و بازرگانان

اتحاد استراتژیک، فضای مناسب کسب و کار، ارتقا سطح موفقیت

هم صنفی ها در برابر مشتری رقیب هستند ولی اگر رقابت در پشت رقابت سالم، هماهنگی نباشد، نتیجه آن زیان همه هم صنفی ها خواهد بود.

پرتال صنفی و معرفی پرتال اصناف و بازرگانان

اصناف و انجمن‌ها برای هم‌افزایی ناشی از توان یک یک اعضا تشکیل می شود. یعنی اصناف و انجمن‌ها تشکیل می‌شوند تا با اتحاد و اطلاع رسانی بتوانند سطح کیفی واحدها را بهبود داده و با تدوین تدابیر جمعی از تخلفات جلوگیری و مقابله نمایند.

با این وصف حضور موثر و مشارکت‌گرای تمامی اعضا باعث می‌شود اهداف صنفی بهتر و با قدرت بیشتر حاصل گردد. اطلاع رسانی به صورت غیر متمرکز و تعامل اعضا در رابطه با اطلاعات مخابره شده، به بهبود تصمیمات و ایجاد جو مشارکت کمک شایانی می‌نماید.

هر صنفی با داشتن بستری برای مشارکت، تعامل و همکاری می‌تواند شرایط و محیط کسب و کار مناسب‌تری را به وجود بیاورد. ما می‌توانیم برای صنف شما بهترین پرتال صنفی تعامل‌گرا را طراحی و پیاده سازی نماییم.

برای مطالعه اطلاعات بیشتر در مورد پرتال صنفی و پرتال اصناف و بازرگانان لطفا در کادر پایین صفحه نام و آدرس ایمیل خود را ثبت نموده تا اطلاعات تکمیلی برای شما ارسال گردد.

برای مطالعه سایر مطالب اینجا را کلیک نمایید.

شبکه روابط و تعاملات درون سازمان

کار به شیرینی زندگی

اگر همه تجربیات مفید سازمان در اختیار همه افرادی که به آن نیاز دارند منتقل شود، شرکت شما متحول می شود.

زندگی به شیرینی کار
شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های مبتنی بر دانش و تکنولوژی و همچنین شرکت‌هایی که ارائه خدمات یکی از عوامل کلیدی موفقیت برای آنها محسوب می‌شود، باید نسبت به اثربخشی روابط درون سازمانی توجه ویژه داشته باشند. در شرکت‌های خدمات-محور سرعت ارتباطات درون سازمانی و تعاملی بودن ارتباط یکی از عوامل بحرانی موفقیت به شمار می آید. همینطور در شرکت‌های دانش محور اشتراک دانش و تجربه، ثبت، طبقه‌بندی و نگهداری دانش و تجربه کارکنان و تبدیل دانش پنهان به دانش صریح و همگانی ضامن بقا و رشد سازمان خواهد بود.

با اجرای شبکه روابط و تعاملات درون سازمان،

  • مدیریت دانش
  • همکاری چند جانبه همزمان و
  • اثر بخشی روابط

را به دست می‌آورید.

درباره شبکه اجتماعی سازمانی

مفهوم شبکه اجتماعی قدمتی بیش از ۱۲۰ سال دارد ولی شبکه اجتماعی اینترنتی را می توان یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین ساخته های بشری در آغاز قرن ۲۱ دانست.

زندگی آنلاین با هم

شبکه اجتماعی مجموعه‌ای از روابط چندگانه میان افراد از اندازه‌های کوچک (مثلا در یک خانواده یا یک شرکت) تا مقیاس بین المللی (مانند فیسبوک و توییتر) است. شبکه های اجتماعی می توانند ساده با روابط محدود باشند یا از شبکه‌های پیچیده روابط بین اعضا برخوردار باشند. هر چه روابط چندگانه بین افراد بیشتر می شود، اعضای شبکه مطالب متنوع تر و وسیع تری از شبکه را به دست می آورند.

دنیای کسب و کار نیز، تشکیل شده است از روابط متعدد و متنوع بین بازیگران کسب و کار.

  • هر سازمان تجاری، غیرانتفاعی یا دولتی از سهامداران و کارکنان تشکیل شده است که با هم دارای تعاملات چندگانه می باشند.
  • هر سازمان تجاری، غیرانتفاعی یا دولتی دارای مشتریان، مخاطبان و مراجعانی است که با آنها ارتباط دوطرفه وجود دارد و این ارتباط نیازمند مدیریت روابط است.
  • مجموعه‌های صنفی از اعضایی تشکیل شده‌اند برای هم‌افزایی توانمندی‌ها جهت ایجاد بستر مناسب‌تر کسب و کار برای تمامی اعضای صنف. هم‌افزایی صنفی در گرو برقراری ارتباط و اطلاع رسانی همگانی بین اعضا می‌باشد.
  • مجموعه‌های خبری نیز با تغییر در رویکرد اطلاع رسانی که رویکردی یک طرفه بود، نیازمند بسترهایی برای دریافت نظرات خوانندگان و هم‌رسانی به سایرین می باشند. امروزه رصد رفتار استفاده کنندگان سرویس‌های خبری بسیار با اهمیت است.

ما می توانیم برای شما در هر کدام از دسته های فوق یک شبکه اجتماعی سازمانی موثر و کارآمد را طراحی و پیاده سازی نماییم. اگر می خواهید یک شبکه داخلی کارکنان، باشگاه مشتریان، پرتال صنفی یا یک شبکه خبری تعاملی داشته باشید، این کار را به ما بسپارید.

مدیریت سازمان های پیوسته (متصل)

Managing the Connected Organizationby Valdis E. Krebs

If knowledge is power, what is connected knowledge?

اگر دانش، توانایی است؛ دانش یکپارچه چه می شود!؟

The knowledge economy operates on the complexities of connections. All individuals, communities, systems, and other business assets are massively interconnected in an evolving economic ecosystem. In the connected economy, each network actor (individual, team, or organization) is embedded in a larger economic web that affects each participant and, in return, is influenced by that participant. In such a connected system we can no longer focus on the performance of individual actors — we must manage connected assets.

Efforts at making sense of this new world are beginning to reveal some basic principles at work in the complex adaptive systems we call our organizations.

“There is a central difference between the old and new economies:
the old industrial economy was driven by economies of scale;
the new information economy is driven by the economics of networks…”

Information Rules
by Carl Shapiro, Hal R. Varian

Recent research on productivity and effectiveness in the knowledge economy provides insight into what works in the connected workplace. Certain patterns of connections appear around both effective individuals and successful teams when performing knowledge work. We have also discovered where to add ‘missing links’ that change a poor economic network into a better conduit for information, influence, and knowledge.

Improving Individual Effectiveness

Is it who you know (social capital) or what you know (human capital) that leads to success? This has been often debated with good arguments on both sides. Most managers today side with the “what you know” crowd.

In the late 1980s management researchers were starting to notice that some managers were better, than other managers, at accomplishing objectives through relationships. John Kotter, of the Harvard business school, discovered that effective general managers spend more than 80% of their time interacting with others. Other management scholars were also starting to see the importance of conversations and relationships in managerial work. Individual mastery was no longer the key — it was human capital and social capital working together to create productivity and innovation. Ron Burt, of the University of Chicago, a leading researcher on the social capital of managers has found, through numerous studies, that certain patterns of connections that individuals build with others brings them higher pay, earlier promotions, greater influence, better ideas and overall greater career success. Burt believes that good social capital provides a much higher return on investment in human capital — the two work together.

Arent Greve, a researcher at the Norwegian School of Economics, is also interested in the contribution of human and social capital on organizational outcomes and individual productivity. He studied project managers in a knowledge-based services company in Europe. He viewed human capital as the knowledge and skills attained by the individual over his/her career. Social capital was defined as a property of personal networks — the ability to reach others, inside and outside the organization, for information, advice and problem-solving. He found something very interesting. As expected, better human capital and better social capital both had a positive effect on productivity, but unexpected was the effect of better social capital was noticeably stronger! Project managers with better personal networks were more productive — they were better able to coordinate tasks and find the knowledge necessary to accomplish the goals of their projects.

Improving Team Effectiveness

Meanwhile in a high-tech firm in Silicon Valley, Morten Hansen, also of Harvard, had a similar research agenda. The key difference was that Hansen was interested in the productivity and effectiveness of teams. Hansen found that teams who could easily reach other teams and access the knowledge they needed were more successful than teams with poor network connections. Both Greve and Hansen found that the ability to reach a diverse set of others in the network through very few links was the key to success.

Hansen took his research one step further. He examined the difference between those teams that had many direct connections to other project teams and those that used both direct and indirect ties to reach the resources they needed. Hansen found that those teams that used only direct ties to seek and find information were soon overwhelmed with too many connections. The teams that used the power of the indirect tie, while at the same time limiting their direct ties, were more successful — they did not spend as much time interacting with the network to get what they needed. A sparse radial network in which your direct ties are connected to others that you are not connected to, has been shown, by Burt and others, to provide many benefits and opportunities.

Hansen discovered one other insight that is key for knowledge management. A diverse radial network with many unique indirect ties is good for monitoring what is happening in the organization and for discovering pockets of knowledge and expertise. Yet, this type of network may not be useful for transferring knowledge. Although indirect ties help you cast a wide net and see far into the organization (and beyond it), these ties are not always efficient for transferring and utilizing knowledge once it is discovered. It depends on what type of knowledge needs to be transferred. Explicit knowledge, which can be easily codified, can be transferred indirectly through various technologies such as email, FTP, WWW or documents through interoffice mail. For example, sharing a presentation done previously for the same customer. Complex tacit knowledge knowledge requires direct interaction and sharing of experiences between two or more individuals. To transfer tacit knowledge a direct tie with the knowledge source(s) must be established. Trust and understanding must be built — this is similar to apprenticeship. Explicit knowledge travels over computer networks, but tacit knowledge is shared and learned via human networks.

Improving Information Flow

Network ties are distributed unevenly in organizations. People that work together form networks together — clusters emerge around established work relationships. Engineers working on Project X form a cluster, those working on Project Y form a cluster, and those working on Project Z form a cluster. Everyone knows everyone else within the local cluster, and yet only a few individuals have boundary spanning ties to other clusters. Strong, frequent, ties are usually found within clusters, while weaker, less frequent ties are found between clusters.

Clusters of concentrated connections appear throughout an organization and throughout industries. Some clusters have many ties outside the group, while other clusters have only a few. Poor connections between clusters result in very long path lengths throughout the organization. In such a network it is easy to access those in your cluster but not those in other clusters. This often results in distant clusters not knowing what information and knowledge is available elsewhere in the organization.

Often the knowledge you need is in clusters other than your own. Networks have a horizon beyond which it is difficult to see what is happening. Research by Noah Friedkin, at the University of California at Santa Barbara, has shown that this horizon of observability is usually two steps in a human network — your direct contacts and their direct contacts. Around three steps out, things are real fuzzy — you do not have a good idea of what is happening in that part of the network. Beyond three steps, you are blind to what is happening in the rest of the network — except for obvious ‘public’ information known by everyone. So the popular idea of it being a ‘small world’ because we are all separated by an average of 6 degrees is misleading. Six degrees is actually a very large world — one, two and three degrees is a small world! It is usually those separated by two degrees where the ‘small world’ discoveries happen — it is here where you discover the person next to you on the plane is related to a friend from your university days.

In a network of very long path lengths between clusters, your ability to find the knowledge or information you need is very constrained. If the knowledge that you seek is not within your network horizon[1 or 2 steps], then you assume it is not available in your organization and you reinvent it, or pay for it on the outside. Exasperated with this network horizon in his organization, a former CEO of HP once lamented, “If HP only knew what HP knows”.

The natural response in many organizations is to throw technology at the problem. A very poor, yet quite common, solution is to mine knowledge from employees, codify it, and store it in a knowledge database. Many large consulting firms tried this approach in the 1990s with usually poor results. They found that people were not always willing to make public their best knowledge and that codifying tacit knowledge was like trying to nail jelly to the wall.

Why not use the power of the network itself to create a solution? Improve the organizational network and then use technology to help people communicate across wide spans of the human network. At first blush, improving an organization-wide network may seem an overwhelming task. Where do we start? First, look at the networks and communities of practice/interest/knowledge that have organized around a specific topic, product, service or customer. Usually the whole organization does not have to be included in the problem space. Second, map out the network nodes and their connections (who goes to whom for expertise/knowledge/advice on X?). From this network map, you can see the various clusters and how they are connected. Figure 1 below is a network map of project teams. A line connecting two teams indicates a two-way information flow or exchange of knowledge.

نمایش تیم

Figure 1

Figure 1

This network of 17 project teams all work on subassemblies to a larger product. The teams are composed of mostly engineers, technicians, and project managers. All teams have less than ten members. Three clusters are evident in the network of project teams.

Before we look at how to improve the overall connectivity of the network, let’s digress back to social capital. Which team has the best social capital in this network? Which team can access all of the knowledge and resources in the network quicker than the others? (Hint: this network is drawn to reveal the answer.)

Common wisdom in networks is “the more connections, the better.” This is not always true. What is always true is “the better connections, the better.” Better connections are those that provide you access to nodes that you currently do not have access to. Although Team F and Team Q have many connections each and have excellent local access (to the nodes near them), they have only fair access to the rest of the network. Team O has the best social capital (aka network benefits) in this network of project teams. Team O achieves this with only three direct ties — it is connected to others who are well connected. Team O’s indirect contacts bring access to information and knowledge not available locally.

The average path length in this network is 3.45 with many paths longer than the network horizon. Even in this small network there are nodes[teams] that are nearly blind to what is happening in other parts of the network.

In the summer of 1998, writing in the scientific journal Nature, a stir of excitement was generated by two mathematicians from Cornell, Steven Strogatz and Duncan Watts. While investigating small-world networks (those with many clusters), they discovered that a few randomly added crosscuts between unconnected clusters would improve[i.e. lower] a network’s characteristic path length significantly. The benefits were not just local, but spread throughout the network and this improvement could be achieved with just a few added ties in the network. Very small adjustments could cause large positive changes — a common dynamic in complex adaptive systems.

Looking back on our project team network in Figure 1, how can we improve the connectivity with just one added link? Which two nodes would you connect to bring everyone in the network closer together?

Although many combinations will increase the access of everyone to everyone else, the greatest measurable effect is when we add a crosscut between Team Q and Team F. The average path length drops a whole step! The longest path in the network is reduced from 7 steps to 4 steps. In human networks, the fewer steps in the network path, the quicker information arrives with less distortion.

نمایش تیم 2

Figure 2

Figure 2

The connection between Teams Q and F may be the optimal connection in network efficiency, but it may not be a practical connection. Both of these teams already have many ties and may not have the time and energy to support another one (remember what Hansen discovered about too many direct ties?). What is an alternative connection? If you cannot connect the highly connected nodes, how about connecting their respective network neighbors? Instead of connecting Q and F, how about connecting D and Z? This connection will not reduce the path length as much, but it is between nodes that are not overburdened with connections.

Leading Edge Management

One of the benefits of consulting with organizational network analysis is having leading edge clients. Not only are they open to new methods to improve their organizations, they usually end up teaching me quite a bit. One such client is Vancho Cirovski, Vice President of Human Resources at Cardinal Health. Vancho, an expert soccer player and coach, first noticed an interesting phenomenon on the playing field. Teams that were more integrated and communicated well amongst themselves on the field, more often than not, beat a collection of individually superior players who were not interacting well on the field. I saw a similar phenomenon on my son’s soccer team. They had good players, but were divided up into several cliques which did not get along with each other — the team as a whole underperformed consistently. It is the chemistry of the mix that matters!

Vancho saw the same effect in project teams inside organizations. He has summarized these concepts of managing connected organizations using Einstein’s famous formula:

E = MC2
M is the Mastery of each individual (human capital)
C are the Connections that join individuals into a community (social capital)
C is the Communication that flows through those Connections
E is the resulting Effectiveness of the team or organization.
Vancho further stipulates that the two Cs, communication and connections, combine to form another C: Chemistry, which leads to team or organizational effectiveness.

A common reason for the failure of many mergers and acquisitions is the failure to properly integrate the two combining organizations and their cultures. Although a formal hierarchy combining the two organizations may be in place, the right work relationships are never formed and the merging organizations remain disconnected. Ralph Polumbo, Vice President of Integration for Rubbermaid’s 1998 acquisition of its European competitor, Curver, wanted to make sure the two organizations were combining effectively. He decided to map and measure the melding of information flows, work relationships and knowledge exchanges — connections that help cultures combine. His vision was one of a boundaryless organization with no fragmentation along former constituencies. He wanted to track where integration was happening and where it was not occurring. By examining his human and social capital concurrently, he was able to visually monitor the successful integration of both organizations. An organizational merger is illustrated here.

How can managers improve the connectivity within their organization? Here are a few places to get started:

Look beyond the individual — uncover their interconnections and multiple group memberships.
Know the difference between tacit and explicit knowledge and how it is shared and transferred.
Reward people for directly sharing their know-how, for including others in their knowledge-sharing networks.
Design computer systems that facilitate conversations and sharing of knowledge — think communication, not storage/retrieval.
Help women and people of color connect to key knowledge flows and communities in the organization. This may help eliminate the glass ceiling.
Recruit new hires through the networks of current employees — they will be happier, adjust quicker, and stay longer.
When transferring employees keep in mind their connections. Exchanging employees with a diverse network of ties can create shortcuts between departments or teams and greatly improve the overall information flow. Transferring employees from one department to another creates an overlap which enhances the transfer of information and influence between the two groups.
Ensure better coordination of behavior between departments or projects by adding crosscuts to minimize the path length of their information exchange networks. To reduce delays you want some redundancy in the paths — if one is blocked then alternative communication paths are available.
For the HR department it is no longer sufficient to just ‘hire the best’. You must hire and wire! Start new networks, help employees and teams connect –connect the unconnected!
What is connected knowledge? A competitive advantage! Your competition may duplicate the nodes in your organization, but not the pattern of connections that have emerged through sense-making, feedback and learning within your business network. And if you get Vancho’s take on Einstein’s formula correct, then connected knowledge is pure energy!

In the 1992 U.S. presidential race, one simple phrase refocused and re-ignited a jumbled campaign effort by Bill Clinton — “It’s the economy, stupid”. Adaptive businesses see the benefits in managing connected organizations. We can adapt the old campaign slogan to reflect the new business reality — “It’s the connections, stupid!”

برای مطالعه بیشتر در مورد مدیریت دانش به بانک مقالات ما مراجعه فرمایید