شبکه روابط و تعاملات درون سازمان

کار به شیرینی زندگی

اگر همه تجربیات مفید سازمان در اختیار همه افرادی که به آن نیاز دارند منتقل شود، شرکت شما متحول می شود.

زندگی به شیرینی کار
شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های مبتنی بر دانش و تکنولوژی و همچنین شرکت‌هایی که ارائه خدمات یکی از عوامل کلیدی موفقیت برای آنها محسوب می‌شود، باید نسبت به اثربخشی روابط درون سازمانی توجه ویژه داشته باشند. در شرکت‌های خدمات-محور سرعت ارتباطات درون سازمانی و تعاملی بودن ارتباط یکی از عوامل بحرانی موفقیت به شمار می آید. همینطور در شرکت‌های دانش محور اشتراک دانش و تجربه، ثبت، طبقه‌بندی و نگهداری دانش و تجربه کارکنان و تبدیل دانش پنهان به دانش صریح و همگانی ضامن بقا و رشد سازمان خواهد بود.

با اجرای شبکه روابط و تعاملات درون سازمان،

  • مدیریت دانش
  • همکاری چند جانبه همزمان و
  • اثر بخشی روابط

را به دست می‌آورید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *