خدمات و پشتیبانی

ما پشت شما هستیم

آیا سوالی دارید یا به کمک نیاز دارید؟ خدمات تراز اول و پشتیبانی برای کمک به شما آماده است.

با موکسی ناین ایران، شما نه تنها راهکارها و تکنولوژی های همکاری و ارتباطی سطح اول سازمانی را به دست می آورید، بلکه بهترین خدمات و پشتیبانی را نیز به دست می آورید. تیم ما به شما برای استفاده از بهترین راهکار کمک می کند و برای رفع چالشهای سخت سازمانی، به دست آوردن بهترین بهره وری، و کسب بهترین تجربیات در ارتباط با کارکنان، سهامداران و مشتریان یاریگر شما خواهند بود.

 

خدمات

 

خدمات ما
ما دامنه وسیعی از خدمات حرفه ای در طول پیاده سازی و دوره کامل استفاده از سامانه و نرم افزار را به شما ارائه می دهیم. این خدمات شامل مشاوره استراتژیک، مشاوره فنی، برنامه های آموزشی و همانند آن است. 

 

پشتیبانی از مشتری

 

پشتیبانی مشتری
ما محیط کاملا امن و قابل اطمینان برای مشتریان فراهم آورده ایم. محیط پشتیبانی و کارکنان فنی تیم ما نسبت به محرمانگی اطلاعات و عدم دسترسی به اطلاعات شما کاملا آموزش دیده اند و نسبت به آن متعهد هستند. 

 

شرح خدمات

 

دامنه خدمات ما
لطفا به جزئیات قراردادی خدمات ما مانند:

  • ساعات ارائه خدمات پشتیبانی،
  • موارد تحت پوشش،
  • مدت زمان پاسخگویی،
  • تعاریف باگ و رفع خطا و سایر موارد،

در لینک شرح خدمات توجه فرمایید.