شبکه سازی ارتباطات و تعاملات سازمانی

سازمانهای که به شادابی محیط، اشتراک دانش، یادگیری سازمانی و مشارکت همگانی در کسب بهترین نتیجه ها و دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمانی می اندیشند، باید یکپارچه، همزبان و متحد باشند

بیشتر بدانید

خدمات ما

ما برای شما یک شبکه اجتماعی درون سازمانی پیاده سازی می نماییم. پیاده سازی شبکه های اجتماعی سازمانی علاوه بر یک نرم افزار خوب، به دانش و تجربه طراحی شبکه های سازمانی نیز نیاز دارد. شبکه های سازمانی باید هدفدار، کارآمد و اثربخش باشند تا در سازمان بهترین نتایج را به بار آورده و مورد استفاده و استقبال همه کارکنان و مدیران قرار گیرد. ما برای شما بهترین شبکه سازمانی روابط و تعاملات را اجرا می نماییم.

با برقراری ارتباطات درون سازمانی چند به چند و جلب همکاری افراد در پیگیری، انجام و دریافت بازخورد باعث می شود کیفیت، سرعت و حسن روابط در سازمان به شکل چشمگیری افزایش یابد. برعکس روابط دو به دوکه از نظر زمان پاسخ، روابطی یک طرفه محسوب می شوند در روابط چند به چند کارکنان، کارکنان و مدیران به طور همزمان و بدون تلاقی افکار یا از دست رفتن نظرات و ایده ها، بهترین نتایج و هم افزایی به دست می آید.
سازمانهای امروز باید به یادگیری سازمانی توجه نمایند. در آینده سازمانهایی که به دانش سازمانی و یادگیری سازمانی اهمیت نداده اند، وجود نخواهند داشت. چرا که سرنوشت محتوم اینگونه سازمان ها فنا خواهد بود. یادگیری سازمانی کمک می کند هر ماه نسبت به روزهای گذشته سازمانی بهتر، باتجربه تر و رو به رشد داشته باشید. در سازمان یادگیرنده، دانش در محدوده ذهنی افراد معدود قرار ندارد و دانش سازمانی ضامن پیشرفت و رشد خواهد بود.
همکاری همیشه خوب است ولی عالی نیست. بهترین نوع همکاری زمانی رخ می دهد که همکاران به صورت همزمان روی موضوع تمرکز داشته و کار را به انجام برسانند. همکاری همزمان موجب اشتراک دانش و تجربه، دریافت بازخور نظرات دیگران و تعامل و افزایش انگیزه برای به دست آوردن نتایج بهتر خواهد بود. همکاری غیر همزمان زمان را هدر می دهد و انگیزه را از بین می برد.

زمانی که ما شبکه اجتماعی سازمانی خود را با علاقه ولی مشکوک به نتایج احتمالی آن به راه انداختیم، فکر نمی کردیم این چنین بتواند در سازمان نشاط و شادابی و بهبود روابط را به همراه آورد. در شرکت ما هم اکنون همه افراد برای رسیدن به اهداف سازمان فعالانه و با علاقه مشارکت می نمایند. دانش خود را در اختیار همکاران قرار می دهند و از دانش آنها برای انجام بهتر کارهای خود بهره می برند.اکنون شبکه اجتماعی سازمان ما فقط یک شبکه یا یک سایت نیست بلکه یک فرهنگ قدرتمند مفید برای سازمان ما محسوب می شود.

شرکت سیاق